“logo”/

Ukoliko uporedite neke od fotografija koje se nalaze na sajtu NASA-e, zaista se može vidjeti kako je ljudski rod promijenio izgled naše planete. Vremenska razlika između ovih fotografija je od 5 do 100 godina. Zaista je nevjerovatno!

Jezero Orovil, Kalifornija, jul 2010. i avgust 2014.

Glečer Kerol, Aljaska, avgust 1906. i septembar 2003.

Aralsko more, Centralna Azija, avgust 2000. i avgust 2014.

 Jezero Pauel, Arizona i Juta, mart 1999. i maj 2014.

Glečer Ber, Aljaska, jul 1909. i avgust 2005.

 Šume Rondonije, Brazil, jun 1975. i avgust 2009.

Glečer Mekarti, Aljaska, jul 1909. – avgust 2004.

Rijeka Dašt u Pakistanu, avgust 1999. i jun 2011.

Materhorn planina na Alpima, granica između Švajcarske i Italije. Avgust 1960. i avgust 2005.

Šuma Mabira, Uganda, novembar 2001. godine i januar 2006. godine

Glečer Tobogan, Aljaska, jun 1909. godine i septembar 2000. godine

Velika vještačka rijeka, Libija, april 1987. godine i april 2010. godine. Ovo je najveći inženjerski projekat na svijetu: mrežni sistem cijevi, vodovodi i bunari dublji od 500 metara. Ovaj sistem obezbjeđuje pustinjsku oblast vodom

Lednik Kori Kalis, Peru, jul 1978. godine i jul 2011.

Jezero Mar Čikita, Argentina, jul 1998. i septembar 2011.

 Lednik Muir, Aljaska, avgust 191. godine i avgust 2004. godine

Šume Urugvaja, mart 1975. godine i februar 2009. godine. Urugvaj je uspio da svoje šume proširi sa 45 000 hektara na 900 000 hektara. Međutim, ovo je uticalo na raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta

Foto: brightside.me
Image source: brightside.me