“logo”/
Bojana Jokić, predsjednica upravnog odbora LGBT Forum Progresa i članica savjeta RTCG iznijela je danas interesantne podatke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama…

,,Želim da ukažem na ono što sam primijetila prateći konkurse za raspodjelu sredstava nevladinim udruženjima koje se bave poljem koje takođe pokrivam i ja u okviru rada u LGBT Forum Progresa.

Naime, nevladine organizacije Juventas, Kvir i Spektra, koje su sve registrovane na istoj adresi i dijele prostorije, su ove godine na konkursima dobile gotovo 300 000 eura i to od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva za mlade i sport, Ministarstva rada i soc. staranja, Ministarstva kulture, Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvjete. 300 000 eura je gotovo 10% od ukupnog budžeta koji je okvirno oko 3,5 miliona svake godine (NOVCA PORESKIH OBVEZNIKA-NARODA CRNE GORE) koji je namijenjen za gotovo 5000 registrovanih nevladinih organizacija.

Jasno je da postoje podobne i nepodobne NVO u pogledu političkog djelovanja, ali ovoliki iznos dati u O.REVOLUCIJE 78 je čist bezobrazluk, uzevši u obzir da su neke druge nevladine organizacije ostale uskraćene baš zbog nepodobnog političkog djelovanja a ne zbog njihovog rada.

Narode Crne Gore, znate li đe ide vaš novac i kako se raspodjeljuje? Znate li da su politički podobne NVO jedini kriterijum za dobijanje konkursa? P.S. Ako nekome trebaju odluke o raspodjeli sredstava i ukupna cifra koja je pošla na adresu O.Revolucije 78 neka me kontaktira, dostaviću mu/joj sav materijal.”