More

  Kako da Vaš TESTAMENT bude punovažan?

  Građanima – laicima  nije mnogo poznata činjenica da naš Zakon o nasljeđivanju Crne Gore  poznaje čak osam  formi u kojima lice može izraziti svoju posljednju volju, odnosno osam formi u kojima se može izjaviti punovažan testament.

  Svih osam formi testamenata je ravnopravno, što je takođe činjenica o kojoj mnogi ljudi imaju pogrešnu predstavu: naime, veliki  broj građana misli da je testament koji sačini sud, na neki način, ”jači”, od testamenta koji oni svojeručno napišu ili ga sastavi advokat. ”Pravna istina” je potpuno drugačija – svaka od testamentarnih formi proizvodi identično pravno dejstvo!

  U ovom članku, Boris Zvicer, advokat i predavač na Fakultetu pravnih nauka ukratko će obraditi navedene forme testamenta i objasniti nužne uslove za njihovu punovažnost.

  OLOGRAFSKI TESTAMENT – ili svojeručni testament. Riječ je o testamentu gdje zavještalac (ostavilac) svojom rukom napiše tekst zavještanja i da se ispod teksta svojeručno potpiše. Za punovažnost ove forme testamenta, dakle, nužno je da je svojeručno napisati i tekst testamenta i svojeručno se potpisati. Ovaj testament ne bi bio punovažan ako bi zavještalac npr. kompjuterski otkucao tekst i ispod se potpisao!

  Potpis zavještaoca može biti sastavljen od imena i prezimena, nadimka,  inicijala i sl. Takođe, irelevantno je na kojom materijalu je testament napisan (hartija, neki drugi materijal – postoje primjeri gdje je testament bio napisan na zidu).

  Ova vrsta testamenta ne traži za svoju punovažnost čak ni datum ni mjesto sačinjenja, mada je preporučljivo da budu navedeni, da bi se u slučaju više testamenata znalo koji je posljednji (jer noviji testament  stavlja van snage stariji).

  Šta ako dobijete OTKAZ?

  ALOGRAFSKI TESTAMENT – Alografski testament je testament pred svjedocima, koji se sastavlja tako što ostavilac pred svjedocima svojeručno potpiše unaprijed sastavljeni testament, zatim izjavi da je to njegov testament i da ga priznaje za svoju posljednju volju.

  Ovdje je irelevantno da li je tekst testamenta napisan svojeručno ili je otkucan, a takođe je irelevantno da li je tekst lično napisao ostavilac ili ga je, po njegovom nalogu, nastavilo neko druge lice, na primjer advokat.

  Bitno je da pred dva istovremeno prisutna svjedoka zavještalac izjavi da je to njegov testament, da se potpiše ispod njega, a zatim da se potpišu svjedoci, jedan za drugim. Nužno je da se svjedoci potpisu odmah jedan za drugim.  Ako bi se potpisao na primjer jedan svjedok danas, a drugi sjutra – takav testament bi bio ništav!

   Kako naplatiti ALIMENTACIJU?

  SUDSKI TESTAMENT – Sudski testament predstavlja testament koji sastavlja sudija osnovnog suda prema kazivanju zavještaoca. Sastavljanje ove vrste testamenta se vrši u posebnom vanparničnom postupku.

  Stvarno nadležan za sastavljanje ovog testamenta je osnovni sud, a mjesno nadležni sud je svaki osnovni sud u Crnoj Gori. Dakle, zavještalac koji ima prebivalište u Podgorici, može izjaviti sudski testament pred sudom u Pljevljima. Sudija sastavlja sudski testament prema kazivanju zavještaoca, dakle, ostavilac ne može doći sa već pripremljenom ispravom i priznati je za svoj testament.  

  Šta ako prodavac proda nekretninu više puta – različitim licima?

  KONZULARNI TESTAMENT – Ovaj testament sastavlja crnogorskim državljanima, konzularni predstavnik Crne Gore u inostranstvu, po pravilima za sastavljanje sudskog testamenta.

  Ovdje je važno naglasiti da nadležnost za sastavljanje ovog testamenta konzularni predstavnik Crne Gore ima samo dok se nalazi na službi u inostranstvu. Dok boravi u Crnoj Gori, ili nekoj trećoj državi u kojoj ne vrši konzularnu službu, on nema nadležnost da sastavlja testamente.

  RAZVODITE SE – OVAKO dijelite IMOVINU!

  BRODSKI TESTAMENT – Brodski testament sastavlja zapovjednik  crnogorskog broda, koji nije u fizičkoj vezi sa kopnom,po pravilima za sastavljanje sudskog testamenta. Irelevantno je da li brod plovi u domaćim ili međunarodnim vodama, jedino je bitno da nije fizički povezan sa kopnom u trenutku sačinjavanja. Ukoliko je, dakle, brod u luci u Crnoj Gori, privezan, zapovjednik broda nema pravo da sačinjava testamente!

  Važno je naglasiti da je važenje brodskog testamenta ograničeno: on važi u roku od 30 dana od povratka zavještaoca u Crnu Goru. Ukoliko, dakle, zavještalac umre u roku od 30 dana od povrtka u Crnu Goru, testament proizvodi pravnu snagu. Međutim, ako zavještalac preživi period od 30 dana od povratka u Crnu Goru, uzima se kao da testament nije ni izjavio!

  Logika ovog rješenja je u tome što je brodski testament jedna vanredna forma testamenta, a kada je lice u Crnoj Gori, ima načina da raspolaže svojom zaostavšinom u nekoj od drugih formi.

  Imate pravnu nedoumicu – Pošaljite pitanje!

  VOJNI TESTAMENT – Ovaj testament je takođe  vanredni testament,.Ovaj testament sačinjava ovlašćeni vojni starješina, licima koji su u ratu ili su mobilisani, po pravilu za sastavljanje sudskog testamenta. Irelevantno je po kojem osnovu su lica u vojnoj službi: da li su vojnici, rezervisti, ljekari, kuvari ili obavljaju neku drugu funkciju.

  I ovaj testament je ograničenog vremena važenja: prestaje da važi po isteku od 60 dana od prestanka ratnog stanja, ili po isteku od 30 dana od demobilizacije ukoliko je zavještalac demobilisan prije ili posle završetka rata.

  MEĐUNARODNI TESTAMENT- Međunarodni testament je testament koji se sastavlja tako što zavještalac pred ovlašćenim licem (sudijom osnovnog suda) i dva istovremeno prisutna izjavljuje da je unaprijed sastavljena isprava njegov testament, kao i da je upoznat sa njegovom sadržinom. Ovaj testament je, kao što možemo vidjeti, neka ‘’kombinacija’’ alografskog i sudskog testamenta.

  Zavještalac ovdje dolazi kod sudije sa već sastavljenim testamentom i dva istovremeno prisutna svjedoka i izjavljuje da je ta isprava njegov testament.  Iako ovaj testament nosi naziv ‘’međunarodni’’ irelevantno je državljanstvo, kao i prebivalište zavještaoca. Interesantan detalj – ovo je jedina forma testamenta u kojoj mora biti naznačen datum sačinjavanja. Ukoliko datum nije naveden, ovaj testament će biti ništav!

  USMENI TESTAMENT – Vjerovatno najinteresntnija forma testamenta. Usmeni testament se sastavlja tako što ostavilac svoju posljednju volju saopšti pred sva istovremeno prisutna svjedoka, kada zbog  izuzetnih prilika nije u mogućnosti da izjavi testament u nekoj drugoj formi. Koje su to izuzetne prilike?

  Na primjer, lice je u strahu da će uskoro umrijeti. Slikovit primjer bi bio ovaj: dugogodišnjem srčanom bolesniku je pozlilo, dobio je infarkt, i on, u kolima hitne pomoći, pred dvije istovremeno pristutne medicinske sestre, izjavi svoj testament. Ili – osoba koja je imala saobraćajnu nesreću i teško je povrijeđena, pred policajcima koji obavljaju uviđaj, izrekne svoju posljednju volju. Bitno je naglasiti da izuzetne prilike ne moraju stvarno postojati, već je dovoljno da je ostavilac zaista pomislio da mu je život ugrožen (npr, ostavilac misli da je dobio inarkt, iako ga nije imao – već je riječ o nekom manjem trenutnom problemu.)

  Usmeni testament je vremenski organičen, te prestaje protekom 30 dana od kada su prestale izuzetne prilike u kojima je sačinjen. Ako u navedenom roku zavještalac ne umre, uzima se kao da testamenta nije ni bilo.

  Pročitajte i ovo

  28,102FanovaLajkuj
  2,885PratilacaZaprati
  4PretplatnikaPretplatite se

  Povezani članci