“logo”/

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u decembru je, prema podacima Monstata iznosila je 512 eura.koliko i u novembru.

Prosječna zarada u decembru je u poređenju sa istim mjesecom 2016. godine porasla 0,6 odsto, a u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2016. godini 2,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u decembru iznosila je 768 eura.

Minimalna zarada u Crnoj Gori je 193 eura.