“logo”/

O. Gojko Perović: SVE 4 PRAVOSLAVNE EPARHIJE U CRNOJ GORI NEODVOJIVI SU DIO JEDINSTVENE SPC…

Ovih dana, sa određenih političkih i medijskih adresa u Crnoj Gori ali i u regionu, vatreno se polemiše o političkom angažmanu Crkve i pojedinih sveštenika, o unutrašnjem crkvenom ustrojstvu kao i o poželjnom nacionalnom identitetu sveštentva i vjernog naroda u Crnoj Gori.
Takva polemika svojim intezitetom i mnoštvom adresa koje je proizvode, izaziva smutnju među vjernicima i poštovaocima Crkve pa osjećam potrebu da naglasim nekoliko važnih istina:

– Jedna od najvažnijih tekovina prošlogodišnjih crkvenih litija i njihovog molitvenog, a opet građanskog i protestnog karaktera, jeste izvojevana vrijednost sekularnog društva i države. U tom smislu od SPC u CG ne treba ni tražiti ni očekivati angažman koji bi se bavio partijašenjima, političkim izborima i vođenjem državnih ili gradskih uprava. Saradnja sa državom da, uplitanje u stranačke (uključujući i predizborne kampanje) i poslove političke vlasti – ne.

– Sve 4 pravoslavne eparhije u CG neodvojivi su organizacioni dio jedinstvene SPC, koja – shodno principima pomenutog sekularizma nije, niti može biti institucija niti jedne države (ni CG ni Srbije) već duhovna organizacija koja okuplja pravoslavne vjernike bez obzira na njihovu nacionalnu i političku pripadnost

– S tim u vezi, neumjesno je da se političke ili medijske kancelarije u CG i Srbiji bave “poželjnim” nacionalnim identitetom vjernika SPC, bilo da se radi o projektovanju njihovog “srpstva” ili “crnogorstva”. Identitet vjernika utvrđen je i naslijeđen iz predačkog predanja a tiče se kako slobodne volje tako i građanskih prava, pa nema potrebe da ga vjernicima iko učitava nekom propagandom.

Ko misli da će na taj način izmanipulisati vjernike zbog ličnih medijskih i političkih projekcija – ili precjenjuje sebe ili potcjenjuje vjernike.

A s obzirom na to da se i mojim imenom i prezimenom manipuliše u pojedinim tekstovima, želim da naglasim, da nemam ama baš nikakve veze sa autorstvom članaka koji govore o Crkvi, u bilo kojim dnevnim novinama ili portalima, osim onih koje potpisujem lično.

Piše: Otac Gojko Perović, rektor Bogoslovije na Cetinju

feb 22, 2021