“logo”/

Piše: Otac Nikola Pejović

Izbor patrijarha je uvijek istorijski događaj za svaku pomjesnu crkvu pa i za našu Srpsku – Svetosavsku. Raširena na svih pet kontinenata ona pod svoje okrilje sabira duhovna čeda
brojnih nacija i naroda. Zato ne čudi ovako veliko interesovanje za taj Duhonosni događaj, tu svojevrsnu Pedesetnicu. Ono što primjećujem je da se duh političkih izbora prenosi na izbor patrijarha. Pa se tako smjelo i po malo neoprezno licitira javno sa raznim imenima episkopa. Bez obzira na izjave, medijske špekulacije pa i želje pojedinih nema tog Episkopa koji kada sjedne u svoju stolicu toga dana na Saboru neće prvo na umu imati riječi Hristove »Znate da oni koji se smatraju vladarima naroda, gospodare njima, a velikaši ih drže pod vlašću. Ali, neka među vama ne bude tako. Nego, ko hoće da bude velik među vama, neka vam bude služitelj, i ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga. Jer, ni Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dâ kao otkupninu za mnoge.” ( Marko 10:42-45 ).
Svi Vaseljenski sabori započinjanju su riječima, izvole se Svetome Duhu i nama. Zato svi Sabori počinju molitvom. Da bi odluke koje se donose bile po Božjoj volji a ne po ljudskom nahođenju. Često se dešava da su naše želje jedno a Božija promisao drugo. Primjer za to je i prošli izborni Sabor na kome je želja ogromne većine vladika bila da patrijarha Pavla zamijeni mitropolit Amfilohije. Ali Božija je bila drugačija. Događaji od prošle godine pokazali su da je Bog dalje vidio od nas ljudi i da je bilo potrebnije za našu Crkvu da ostane u CG. Patrijarha ne bira narod na neposrednim izborima, ali je zato svaki pravoslavni hrišćanin prizvan da učestvuje u njegovom izboru – usrdnom molitvom. Predlažu ga i biraju episkopi. Umjesto licitiranja i taborovanja potrebna je smirena molitva sa puno vjere i ljubavi da Bog prosvijetli i nadahne naše vladike da se ispuni volja Božija i svetog Save. Snaga naše vjere je u Saboru, a ne u pojedincu, jer je Crkva pravoslavna slika i prilika Boga ljubavi koji je predvječni Sabor tri ličnosti Oca, Sina i Duha Svetoga. Imamo mnogo dostojnih vladika, neka Bog odabere onoga koji će u ovom vremenu najbolje poslužiti Crkvi i narodu, a mi, sveštenstvo, momaštvo i svi vjerujući da budemo sjedinjeni u toj vjeri, ljubavi i povjerenju u Božiji promisao i naše vladike!!!