“logo”/

Stopa nezaposlenosti na nivou države povećana je sa 21,33% na kraju 2016. na 22,09% na kraju 2017. godine, u istom periodu stopa nezaposlenosti u Sjevernom regionu povećana je sa 34,34% na 39,87%, u Središnjem regionu smanjenje stope nezaposlenosti je sa 17,63% na 17,23%, a u Primorskom regionu sa 15,60% na 13,91%.

Pogledajte tabelu za sve crnogorske opštine za period od 2014-2017 godine: