“logo”/

*Sekvoja može da živi i do 2.200 godina i spada u red najvišeg drveća na planeti  — visina može da joj dostigne 115,5 m. Najveći poznati primjerak posečen je u 19. vijeku, a sa 132, 58 m bio je do tada najviše drvo na svijetu. 

Izvor: Volim Podgoricu, Vikipedija