“logo”/

U periodu od 2006. do 2017. godine, izdaci za kamatu (koju plaćamo za državni dug) u odnosu na bruto društveni proizvod su se – udvostručili.

Koeficijent kamata/bruto društveni proizvod je 2006. godine iznosio 1,08%, dok je 2017. godine iznosio čak 2,33%. Dakle, iako se bruto društveni proizvod u ovom periodu gotovo udvostručio (sa 2,17 milijardi eura na 4,23 milijarde eura), kamate koje smo platili na javni dug su se više nego – učetvorostručile (sa 23 miliona eura na 98,7 miliona eura).

Ovo je jedan od najvažnijih koeficijenata koji se vezuje za javni dug koji nam potvrđuje ono što smo znali – da je javni dug rastao brže od rasta bruto društvenog proizvoda. Eh da – to nas baš, baš puno košta. U kamati.

Logično, dok izdvajamo veća sredstva za kamate, u budžetu ima manje novca za ostale izdatke. I još nešto – bilo kakva izmjena na međunarodnom tržištu kapitala nas izlaže velikom riziku od povećanja izdataka za kamate, što znači da će značajnije povećanje plata i penzija ostati samo pusta želja…

Fidelity consulting