P. analitika
“logo”/

Ovo je rijeka Zeta. Naime, ponor ove rijeke, Slivlje je prepun smeća. Toliko je prljavo da se voda jedva i primjećuje!

Na ovom mjestu, udaljenom oko pet kilometara od Nikšića se mogu naći razne plastične, ali i staklene flaše, krpe, čak i leševi životinja…

Prema novom zakonu o komunalnim djelatnostima je predviđena novčana kazna od 100 do 7.500 eura za bacanje žvaka, pikavaca, flaša te odlaganje otpada na obalama i koritima rijeka, na putevima ili pored njih…

Ranije smo pisali i o sličnom problemu na nikšićkoj rijeci Bistrici:

Nikšić: Rijeka ili deponija? (FOTO)