“logo”/

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović krenuo je sa kadrovskim promjenama u kabinetu!

Prema saznanjima Vijesti, po nalogu ministra Sekulovića smijenjena je načelnica Službe za informacione tehnologije MUP-a Tatjana Drobnjak.

Drobnjak je na poziciji šefa IT sektora u MUP-u od 21. marta 2017. godine, kada je zamijenila Natašu Starovlah-Knežević.

IT sektor MUP-a je nadležan za vođenje kontrole AFIS sistema, odnosno, u tom sektoru su prate i unose promjene u biračkom spisku.

Služba za informacione tehnologije je dužna da uradi i korekcije u rubrikama biračkog spiska, ali i unošenje podataka ukoliko neko zatraži prelazak iz jedne u drugu opštinu.

Odlukom Ustavnog suda od 6. novembra 2020. godine ukinut je član Zakona o izboru odbornika i poslanika kojim se propisuje da građanin mora imati prijavljeno prebivalište najmanje šest mjeseci prije lokalnih izbora. Ta odluka Ustavnog suda uslovila je “seljenje” birača uoči lokalnih izbora u Nikšiću, a time i prostor za broje zloupotrebe.

Generalni sekretar MUP-a Zoran Miljanić prije nekoliko dana je saopštio da da će se uskoro oformiti tim koji će se na preventivnom i operativnom nivou baviti sprečavanjem i otkrivanjem svih nezakonitih radnji povezanih sa lokalnim izborima u Nikšiću, a sve u cilju obezbjeđivanja uslova za slobodne izbore.

On je objelodanio i da je Vlada obrazovala Savjet za kontrolu biračkog spiska, čime su stvoreni formalni preduslovi da se krene u proces unapređenja biračkog spiska.