“logo”/

Ustavni sud 6. novembra 2020. godine ukinuo je član Zakona o izboru odbornika i poslanika kojim se propisuje da građanin mora imati prijavljeno prebivalište najmanje šest mjeseci prije lokalnih izbora.

Ovu informaciju potvrdio je za Dan državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić.

On je podgoričkom dnevniku rekao da se ova odluka Ustavnog suda može posmatrati iz dva ugla.

U dijelu pravne argumentacije, ona ima svoje utemeljenje, jer je Zakon o izboru odbornika i poslanika u ovom elementu nadograđivao Ustav i potencijalno dovodio do toga da građani Crne Gore, koji imaju ustavom propisane uslove za biračko pravo, to pravo gube na lokalnom nivou. S druge strane, ovakva odluka je legitimisala ogroman prostor za potencijalne zloupotrebe, čija se suština ogleda u sledećem: seljenjem određenog broja takozvanih sigurnih glasača iz opštine u opštinu, a uzimajući u obzir veličinu naših lokalnih samouprava, može se mijenjati stvarna izborna volja i obesmisliti čitav proces. Ne očekujemo da će promjena zakona, u smislu odluke Ustavnog suda, uticati na predstojeće izbore”, kazao je Miljanić.

On je rekao da je MUP u susret izborima u Nikšiću formirao tim koji će usmjeravati i pratiti realizaciju obaveza tog resora koje proizilaze iz izbornih zakona za vrijeme trajanja izbornog procesa.

Tim čine predstavnici svih organizacionih jedinica MUP-a uključenih u izborni proces i obezbijediće da se sve obaveze, shodno izbornom zakonodavstvu, izvršavaju blagovremeno, u rokovima propisanim zakonom, proaktivno i ažurno. MUP, kao organ nadležan za vođenje biračkog spiska, svakodnevno i u kontinuitetu prati promjene u biračkom spisku broj upisanih, novoupisanih i birača koji su izbrisani iz biračkog spiska. Ukoliko u susret izborima u Nikšiću dođe do naglog porasta broja novoupisanih birača u ovoj lokalnoj jedinici, svakako da će se preduzeti aktivnosti kako bi se provjerile sve činjenice i okolnosti upisa, razmotrila opravdanost tih promjena i spriječio bilo koji vid zloupotrebe u vođenju biračkog spiska“, rekao je Miljanić.

On je saopštio da je upućena inicijativa Upravi policije i da će se uskoro oformiti tim koji će se na preventivnom i operativnom nivou baviti sprečavanjem i otkrivanjem svih nezakonitih radnji povezanih sa lokalnim izborima u Nikšiću, a sve u cilju obezbjeđivanja uslova za slobodne izbore.

Miljanić je kazao da je Vlada obrazovala Savjet za kontrolu biračkog spiska, čime su stvoreni formalni preduslovi da se krene u proces unapređenja biračkog spiska i na tom nivou.

Savjet će sagledavati postojeća informaciona rješenja koja su u službi izbornog procesa, uz analizu i identifikovanje problema, i sačinjavati preporuke za prevazilaženje nedostataka postojećih informacionih rješenja, odnosno predlagati uvođenje novih”, rekao je Miljanić za Dan.

Više poslanika parlamentarne većine na prethojnoj sjednici okarakterisali su Ustavni sud kao partijski, odnosno DPS sud zbog više spornih odluka i reakcija, odnosno nereagovanja ove institucije.