“logo”/

Prvi čovjek Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejan Vukšić, kazao je Vijestima da postoje indicije da se određeni broj legitimacija te tajne službe nalazi kod osoba koje nisu njeni zaposleni, zbog čega planiraju izradu novih isprava, ali i oduzimanje oružja ANB-a od strane lica koja za to nemaju uporište u zakonu.

U intervjuu “Vijestima”, rekao je da nikada nikome, po cijenu života, neće dozvoliti da se umiješa u zakonitost rada Agencije i njegove odluke i da će u tom kontekstu ANB postati institucija u kojoj će građani Crne Gore vidjeti svoju zaštitu, a ne prijetnju po njihove osnovne ljudske slobode.

Vršilac dužnosti i kandidat Vlade za direktora Agencije, najavio je i da će, nakon skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, i javnost upoznati sa imenima onih koji su nezakonito praćeni i prisluškivani.

“Otkrivanje počinilaca, a posebno nalogodavaca napada (bilo koje vrste) na političke neistomišljenike i novinare, uključujući i borbu protiv organizovanog kriminala u ovom trenutku su mi prioriteti broj 1”, rekao je on.

Potvrdili ste pisanje Vijesti – da su građani nezakonito prisluškivani i praćeni, te da je ta dokumentacija dijelom uništena. Imate li podatke koji ukazuju na osnovu čijeg naloga je to rađeno i koliko službenika u tome je učestvovalo?

U Agenciji za nacionalnu bezbjednost rade službenici koji su samostalni u svome radu i za svoj rad lično odgovorni. Međutim, službenici postupaju po instrukcijama direktora agencije i po njegovom nalogu za rad. Tako da za sve nezakonitosti koje se utvrde da su učinjene po nalogu direktora isti treba za to da snosi punu odogovornost i da objasni motive davanja takvih naloga. U konkretnom slučaju posjedujem dokaze koji ukazuju na osnovu čijeg naloga je postupano u radnjama koje ocjenjujem kao nezakonite.

Kada javnost može očekivati da sazna punu istinu – koja su sve to dokumenta, o čemu, u kojoj formi? Da li je generalna inspektorka zbog toga smijenjena? Ako nije, zbog čega je smijenjena?

Informacije i dokaze koje sam prikupio do sada biće predati na prvoj zakazanoj sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, uz napomenu da konstantno prikupljam i nove informacije koje ukazuju na nezakonitost postupanja u radu. Što se tiče generalne inspektorke i njene smjene, isto nije u nadležnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost već Vlade, tako da je to adresa za dobijanje odgovora na postavljeno pitanje.

Hoćete li objaviti imena nezakonito praćenih i prisluškivanih građana? Oni imajuj pravo da pokrenu tužbe protiv države za nadoknadu štete…

Nakon predaje dokumentacije skupštinskom Odboru za bezbjednost i odbranu javnost će biti obaviještena o kojim licima se radi.

Da li Vas je tim povodom kontaktirao neko od državnih tužilaca?

Do danas me niko nije kontaktirao od državnih tužilaca.

Šta ste zatekli kadrovski u ANB – je li to nacionalna ili politička agencija? Koliko je u agenciji profesionalaca?

Iako lično nikada nisam pridavao na značaju pitanje nacionalne pripadnosti, kao legalista moram da vodim računa o imperativnoj zakonskoj odredbi člana 28b Zakona o ANB-u koji propisuje da prilikom popune radnih mjesta službenika Agencije mora se osigurati i srazmjerna zastupljenost pripadnicima manjinskih naroda i nacionalnih zajednica… Ako ovu zakonsku odredbu želimo da realizujemo u punom smislu riječi, ne mogu a da ne primijetim da u Agenciji skoro da nisam zatekao službenike srpske nacionalnosti kojoj i ja pripadam. Dozvoljavam da ovu informaciju treba dodatno provjeriti…Takođe, na osnovu prikupljenje dokumentacije (koju ću dakle prezentirati navedenom skupštinskom radnom tijelu) stekao sam nepokolebljiv zaključak da je Agencija postupala u cilju interesa određene političke strukture. Sa druge strane raduje me da Agenciju čine ogroman broj pravih “čistih” profesionalaca koji će biti “osvježeni” novim snagama sa ciljem vraćanja ugleda Agencije i bez kojih profesionalaca ja nikada ne bih, ili bih teško došao do bilo kakve informacije ili dokaza o pomenutim nezakonitim radnjama, te ću stati u zaštitu i pružiti punu podršku svim profesionalcima koji potpomognu razotkrivanju nezakonitosti u radu Agencije u prethodnom periodu.

Da li ste naišli na opstrukcije u radu, ako jeste – kakve i od kog procenta zaposlenih?

Prilikom stupanja na dužnost naišao sam na tzv. pasivnu opstrukciju pojedinih službenika. Očekujem da će isti u narednom periodu morati to da objasne. Ali ponavljam, ogormna većina službenika čine poštene profesionalace koji su cijeli svoj život posvetili ovoj profesiji.

Utisak javnosti je da je ANB tri decenije pod jakim uticajem, odnosno kontrolom, ne samo vladajuće stranke, već i biznismena i kriminalaca. Čime garantujete da se ta praksa neće nastaviti?

Koliko god ovo zvučalo patetitčno, kao rukovodilac ANB-a neću dozvoliti nikada ni po cijenu života da se bilo ko može umiješati u zakonitost rada Agencije i u moje odluke. Za svoje odluke snosiću odgovornost u punom obimu. Ili će Agencija za nacionalnu bezbjednost funkcionisati u potpunosti u skladu sa zakonom na ponos cijele države, a što će građani i sami vrlo brzo osjetiti, ili ja neću biti direktor te Agencije. Ne postoji treća varijanta, ma šta ko mislio.

Da li je tačno da postoje osobe koje nisu štićena lica po zakonu, a čije obezbjeđenje posjeduje službene legitimacije i revolvere ANB-a?

Za ovih otprilike 20-ak radnih dana koliko sam u Agenciji, nažalost gotovo svakodnevno saznajem za eventualno postojanje većih ili manjih nezakonitosti, o čemu sve vodim evidenciju i sprovodim kontrolu. Jedna od eventualnih nezakonitosti je i postojanje službenih legitimacija i oružja ANB-a od strane lica koja za to nemaju uporište u zakonu. U tom smislu potvrđujem da svo oružje koje posjeduju lica bez dozvole Agencije će biti oduzeto, a planira se i izrada novih službenih legitimacija koje će izgledati potpuno drugačije od postojećih, jer postoje indicije da se određeni broj legitimacija nalaze i kod lica koja nisu službenici Agencije što ukazuje na mogućnost zloupotrebe. Naravno da se planiraju i druge aktivnosti za koje će javnost biti obaviještena kada budu realizovane. U svakom slučaju, nemam nikakvu dilemu da će ANB postati institucija u kojoj će građani Crne Gore vidjeti svoju zaštitu, a ne prijetnju po njihove osnovne ljudske slobode.

Kakva je saradnja sa međunarodnim partnerskim službama, a kakva sa ostalim državnim organima?

Za ovo kratko vrijeme Agencija i ja kao v.d. direktora smo dobili punu podršku od međunarodnih partnerskih službi i već sa pojedinima napravili koncept buduće saradnje i djelovanja. Što se tiče saradnje Agencije sa ostalim državnim organima ona će biti bolja kada isti organi budu depolitizovani.

Da li ćete istražiti šta se desilo sa vojnom opremom za prisluškivanje (jaguar?) koja je nestala nakon povlačenja bivše vojne službe?

To je tema koja zavređuje posebnu pažnju… Ukoliko danas u Crnoj Gori postoji bilo kakva paralelna oprema, ista će biće neutralisana, posjedinci procesuirani i javnost o tome upoznata.

Šta ćete uraditi na otkrivanju počinilaca i nalogodavaca napada na novinare? ANB je dobila zadatak da se uključi u te istrage u sklopu svojih nadležnosti.

Iskreno, otkrivanje počinilaca, a posebno nalogodavaca napada (bilo koje vrste) na političke neistomišljenike i novinare, uključujući i borbu protiv organizovanog kriminala u ovom trenutku su mi prioriteti broj 1.IZVOR: VIJESTI