“logo”/

Bivši načelnik ASK-a, advokat Mladen Tomović, iznenađen je stavom bivših kolega koji su iznijeli mišljenjem da je ministar pravde Vladimir Leposavić izvršio neprimjeren politički uticaj na samostalnost i nezavisnost pravosudnih organa, narušio integritet Ministarstva pravde i Sudskog savjeta. On je u izjavi Vijestima rekao da je riječ o presedanu koji ne poznaje ni regionalna ni međunarodna antikorupcijska praksa!

Ministar, koji je vanpartijska ličnost je početkom decembra na A1 televiziji kazao da je postupak za “državni udar” pravni skandal, da je “taj postupak zreo za ponavljanje” i da postoji mogućnost institucionalnog odgovora, odnosno da Skupština razmišlja o mogućnosti donošenja zakona o amnestiji ukoliko bi se potvrdila prvostepena presuda za pokušaj terorizma liderima DF Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću.

Navedena odluka je svojevrsan presedan koji ne poznaje ni regionalna ni međunarodna antikorupcijska praksa, a kojom je Agencija sada otvorila prostor da suprotno svrsi zbog koje je osnovana, u izvjesnom smislu disciplinuje javne poslenike za izgovorenu riječ čime je izašla van okvira antikorupcijskog djelovanja. Spornim mišljenjem Agencija je ušla u zonu kršenja slobode govora i izložila se riziku da protiv nje u konkretnom slučaju kao i budućim slučajevima ako se ovakva negativna praksa nastavi, budu podnesene tužbe za naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda javnih funkcionera, imajući u vidu da u spornom mišljenju ne postoje elementi koji ukazuju na definiciju ugrožavanja javnog interesa koji upućuju na korupciju iz člana 44 Zakona o sprječavanju korupcije”, kaže on.

U stavu 2 tog člana, koji citira ASK, piše da” ugrožavanje javnog interesa, u smislu ovog zakona, podrazumijeva povredu propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna”.

Agencija se poziva i na član 72 zakona u kome se navodi da “integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad organa vlasti i otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije”.

Mladen Tomović ima dilemu, kako navodi, na koji način je to utvrđeno da je izjavom u medijima, izvršen protvizakonit usticaj na sudije, u čemu se to ogleda, zbog čega je u toj situaciji bilo potrebno zatražiti i mišljenje od strukovnog udruženja sudija da li se zaista osjećaju ugroženi medijskom izjavom ministra i da li je doživljavaju kao protivzakonit uticaj a što je izostalo u postupku pred Agencijim.

Ovim mišljenjem će sada biti ohrabreni javni funkcioneri i opozicije i pozicije ali i građani da svako malo počnu da podnose prijave Agenciji zbog izjava javnih funkcionera u medijima, a koje se ne uklapaju u njihovo viđenje političkog ophođenja a što svakao nije mandat Agencije. Stiče se utisak da je spornim mišljem izrečena svojevrsna presuda ministru pravde za verbalni delikt, a što ne može nikako biti predmet postupka pred Agencijom, zbog čega ovakav akt više liči na akt nekog medijskog regulatornog tijela, nego što je to akt jednog antikorupcijskog organa”, kaže on.