“logo”/

“Suočeni smo sa duboko politizovanim strukturama na svim nivoima, i trebaće nam vremena da vratimo povjerenje koje su građani imali u naš sistem, ali nema sumnje da ćemo u tome uspjeti”, poručila je u intervjuu za Vijesti ministarka odbrane dr Olivera Injac.

Ona je navela da je u kratkom vremenskom periodu, uspjela da obiđe jedan broj jedinica i da razgovaram sa njihovim pripadnicima.

“Održala sam sastanke sa kolegijumom načelnika Generalštaba, predstavnicima oba sindikata i udruženjem vojnih penzionera. Zatim, zahtijevala sam da mi se obezbijedi dokumentacija o svim takvim primjerima i u toku je analiza. Kroz realizovane aktivnosti, upoznata sam sa dijelom primjedbi koje se uglavnom odnose na selektivan pristup kada je riječ o unapređenjima, školovanjima, upućivanje u vojno-diplomatska predstavništva, stambenu problematiku, uskraćivanje definisanih prava, socijalne statuse i drugo.

Utvrdili smo na osnovu podataka da u Vojsci ima starješina koji su u istom činu i više od dvostrukog vremena trajanja predviđenog zakonom, a da nisu unaprijeđeni. S druge strane, činjenica je da je realizovan veći broj vanrednih unapređenja, među kojima se izdvaja slučaj da je starješina visokog čina za dvije godine dva puta unaprijeđen. Zakon je jasan kada je riječ o vanrednom unapređenju, sa precizno definisanim kriterijumima, a to su: učinjeno djelo od posebnog značaja za zaštitu života i zdravlja ljudi, posebnog značaja za zaštitu prirodnih i drugih dobara, postignute vanredne rezultate i iskazanu izuzetnu sposobnost u radu. Svaki pojedinačni predmet unapređenja će se analizirati detaljno, uvažavajući integritet svakog pojedinca, ali sa ciljem striktnog poštovanja odredbi Zakona. Međutim, došli smo do podataka da u je u 2020. godini bilo unaprijeđeno 175 vojnih lica, a od toga je nevjerovatnih 131 vanredno unaprijeđenih. Nakon detaljne analize i razmatranja svih slučajeva, MO će se pažljivo odrediti u narednom periodu. Odlučni smo da se sa ovom praksom mora prestati, da se zakoni i podzakonska akta koja definišu ovu oblast u potpunosti poštuju, da svi pripadnici imaju jednake šanse i da princip selektivnosti ne postoji u instituciji kakva je VCG.

Svim tim problemima bavićemo se više u narednom periodu sa ciljem izgradnje međusobnog povjerenja, kako unutar institucija MO i VCG, tako i među njenim pripadnicima. Pripadnici VCG moraju da znaju da će im stečeno znanje koje primjenjuju u izvršavanju svakodnevnih zadataka, njihov doprinos u izgradnji sposobnosti i kapaciteta VCG i posvećenost nacionalnim interesima biti osnovni kriterijumi za napredovanje u karijeri. Ljudski resursi su od neprocjenjivog značaja za bezbjednosni sektor, ali i za sve ostale. Svako ko obavlja posao profesionalno, časno i pošteno, potreban je sistemu. Ali isto tako, svako ko se ogriješio o zakon, ko je ugrozio nečija prava, bavio se zloupotrebama i slično, treba da se zapita da li je njegovo mjesto u profesionalnom i odgovornom sistemu. Takođe, ukoliko je bilo slučajeva u kojima je lični interes zaposlenih ili nečiji drugi interes bio ispred profesionalnih interesa i ciljeva institucije, prekršena su načela etičkih kodeksa”, ispričala je dr Injac Vijestima.

1 KOMENTAR

  1. Kad ćete šutnuti Velibora Bakrača koji u životu nije stao pred stroj vojnika nego sve po političkoj liniji napredovao@

Comments are closed.