“logo”/
Najnovije zaduženje države Crne Gore izazvalo je veliko interesovanje javnosti, kako stručne tako i laičke.

Kako s tim u vezi stoje stvari pojasnili su iz

“Evo male retrospektive kolike su bile kamatne stope po ranijim emisijama obveznica na međunarodnom tržištu, kao i odnos duga i BDP-a u toj godini.

1. 2010. godine, Crna Gora se zadužila po kamatnoj stopi od 7,875%. Dug u odnosu na BDP na kraju 2010 iznosio je oko 43 %
2. 2011. godine, Crna Gora se zadužila po kamatnoj stopi od 7,25%. Dug u odnosu na BDP na kraju 2011 iznosio je oko 45 %
3. 2012. godine, Crna Gora se zadužila po kamatnoj stopi od 6,5% plus 12-to mjesečni euribor. Dug u odnosu na BDP na kraju 2012 iznosio je oko 53 %
4. 2014. Crna Gora se zadužila po kamatnoj stopi od 5% . Dug u odnosu na BDP na kraju 2010 iznosio je 62 %
5. 2020. godine, Crna Gora se zadužila po kamatnoj stopi od 2,87%. Dug u odnosu na BDP iznosio je 90% BDP-a.
Dakle, 2020. godine, kada je dug/BDP 90%, Crna Gora se zadužuje po kamati od 2,87%. Ta kamata je je preko 2,5 puta manja od kamate pod kojom se Crna Gora zaduživala 2011. godine, kada je odnos duga i BDP-a bio dva puta manji (45%).
Stvari su prilično jasne, ko hoće da čita.”