“logo”/

Sudski savjet donio je odluku da dosledno sprovede presudu Upravnog suda i ponovi postupak izbora sudija u cjelosti, tako što će ponoviti i pisano testiranje, a ne samo intervjue.

Savjet je tu odluku donio poslije više od dva sata rasprave o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, održane 22. decembra, na kojoj je prvobitno odlučio da ponovi samo intervjue, a ne i pisani test.

Sjednici Savjeta je prisustvovao ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimir Leposavić, koji je iznio stav da se pisano testiranje kandidata mora ponoviti u skladu s odlukom Upravnog suda.

Posljednjih dana, više kandidata je uputilo protestna pisma Sudskom savjetu i ministru pravde, kojima su zahtijevali dosledno sprovođenje odluke Upravnog suda, tako što će se ponoviti i test.

Na zakazane intervjue došlo je samo četvoro kandidata, i to oni koji su prethodno izabrani za kandidate za sudije na poništenom izboru za sudije iz jula 2019. godine: Vladimir Bulatović, Tijana Badnjar, Milena Marković Vujanović i Neda Vukoslavčević.

Došla je i Daliborka Vuksanović, kandidatkinja koja nije izabrana na poništenom izboru iz 2019. godine, koja je namjeravala da Savjetu neposredno izrazi protest odluci da se ponove samo intervjui.

Podsjećamo, Upravni sud, je poništio odluku o izboru deset kandidata na tom konkursu, utvrdio nepravilnosti kako u pogledu intervjua tako i u pogledu pisanog testiranja. Upravni sud je, pored ostalog, istakao da je predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, koja je bila predsjednica komisije za pisano testiranje, morala biti izuzeta iz postupka izbora kandidatkinje Nede Vukoslavčević, koja je kćerka njene kume.

Odluka koju je Sudski savjet donio na današnjoj sjednici je jedina zakonita odluka, kojom se može sprovesti presuda Upravnog suda.

Upravni sud je tu presudu donio na osnovu tužbe Ivana Vukićevića, tada savjetnika u Osnovnom sudu u Podgorici, koji je nedavno postao državni sekretar u ministarstvu pravde, a koji je jedini tužbom osporio izbor desetoro kandidata za sudije osnovnih sudova u julu 2019. godine.

Akcija za ljudska prava je odmah po sjednici na kojoj su održani intervjui, zahtijevala od Sudskog savjeta da ih ponovi, ističući da su skandalozno vođeni, da od 41 kandidata čak 9 njih nije dobilo ni jedno pitanje, 11 je dobilo samo jedno pitanje, 7 dva ili tri, a jedan četiri, dok je samo dvoje dobilo po pet pitanja. Istovremeno, Smjernicama za vođenje intervjua i Poslovnikom Sudskog savjeta je bilo predviđeno da je svakom kandidatu moralo biti postavljeno po 18 istih pitanja.

Intervjui su ostali poznati po pitanju koje je kandidatkinji uputila predsjednica Vrhovnog suda “vidim imate dva prezimena, jeste li se ostvarili kao majka?”, a koje je primjer nedopuštenog pitanja na svakom intervjuu za posao jer ukazuje na moguću diskriminaciju. Sudski savjet je na osnovu ovakvog ispitivanja ocijenio sve učesnike i na osnovu toga izabrao deset kandidata za sudije, zbog čega je HRA, u saradnji sa MANS-om i Institutom alternativa protiv svih članova Savjeta podnijela krivične prijave.

Na ovom izboru su izabrani ćerka kume predsjednice Vrhovnog suda, savjetnica u kabinetu predsjednice Vrhovnog suda, sin dugogodišnjeg zamjenika predsjednice Vrhovnog suda na mnogim funkcijama, kao i kćerka kolege tadašnjeg predsjednika Sudskog savjeta.

Danas je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnijela ostavku na mjesto predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore.

Njoj je funkcija predsjednice Vrhovnog suda i sudije morala prestati na osnovu člana 17 stav 1 i 2 Zakona o PIO, odmah po stupanju na snagu tog zakona u avgustu ove godine. Na osnovu istog člana istog zakona sudijska funkcija prestala je i Stanki Vučinić, sudiji Vrhovnog suda, koja će, kako je najavljeno, sada vršiti funkciju predsjednice Vrhovnog suda.

Sudski savjet je zaključio da su na osnovu Zakona o PIO nastupili uslovi za prestanak sudijske funkcije “jednoj trećini sudijskog kadra”, ali je, umjesto da, u skladu sa zakonom, donese odluke o prestanku funkcija tim sudijama, samovoljno odlučio da to ne učini dok Ustavni sud ne odluči o njihovoj inicijativi za ocjenu ustavnosti Zakona o PIO.

Ustavni sud do danas nije odlučio o ovoj inicijativi.

 

1 KOMENTAR

  1. A ko su ovi iz saveta što sjede sa lijeve i desne strane, to su članovi snp, df itd…
    Ko je njima dao legitimitet da sede i da klimaju glavom i da sinove smješten u ambasade a ćerke u agencije.

KOMENTARIŠI

Molimo upišite Vaš komentar
Molimo unesite Vaše ime