“logo”/

Konkurentni odnos ove dvije valute u vezi je i sa strateški važnim energentima u svijetu, pa je i to bitan faktor koji ovaj valutni par stavlja u poziciju vodećih.

Ovde se prije svega misli na trgovinu naftom na globalnom tržištu koja se obavlja u dolarima, jer se nafta još uvijek smatra najvažnijim energentom.

Odnos dolar – euro ima tretman glavnog valutnog para, a sve zbog činjenice da se dolar smatra osnovnom valutom na međunarodnom finansijskom tržištu.

Na današnji dan odnos euro dolar je 1:1,168 (kupovni kurs efektiva), tj 1:1,142 (prodajni efektiva).

Korišćenjem bankinog konvertora valuta na internetu, za, na primjer, 100 000 dolara, dobićete 85574 eura…