“logo”/

Nije lako biti poslanik. Još ako ste u blizini emotivnog, kako je sebe opisao, Branka Radulovića.

Pogledajte kako je streknuo njegov kolega iz Fronta Milan Knežević: